ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τελικά θα λειτουργήσουν το φετινό καλοκαίρι οι κατασκηνώσεις στο ΠΙΚΠΑ; Ερωτήματα από την “Πυξίδα”

Ωραίες οι φωτογραφίες κ. Κύτελη κ. Χατζηγιάννη και κ. Αλεξανδρή, ωραία και η διαπίστωση για την πρόοδο της επισκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων στο χώρο του ΠΙΚΠΑ!

Αλλά αυτό δεν απαντάει στις ερωτήσεις που σας θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 29 Μαρτίου!

ΟΙ κατασκηνώσεις θα λειτουργήσουν τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο όπως είχατε δηλώσει;

Για να γίνει αυτό και σύμφωνα με το ΦΕΚ 2712/Β/30-8-2016, και όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 7 που περιγράφει τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας της κατασκήνωσης, θα πρέπει μέχρι την 16η Απριλίου να υποβάλλεται «στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας» η οποία για να δοθεί πρέπει πάντα με την ίδια νομοθεσία να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις, μερικές από τις οποίες παρουσιάζουμε παρακάτω με τη μορφή ερωτημάτων

Ρωτάμε λοιπόν:

Υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων;
Υπεύθυνη δήλωση περί υποβολής οριστικού πίνακα στελεχών και προσωπικού καθώς και ιατρικών βεβαιώσεων για την καλή υγεία τους, την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου εκάστης κατασκήνωσης;

  1. Πίνακας που να εμφανίζει: α) Τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων και τον αριθμό των ατόμων (παιδιών, ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένων) που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών σε πίνακες ανά ηλικία έως 12 ετών και από 12 έως 16 ετών και για τις ηλικίες 12 έως 16 ετών και κατά φύλο;
    Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας;
    Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και αποδεικτικό κοινοποίησης του αρμοδίως, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το αριθμ. Δ27/οικ. 24397/989/16-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και ας υποθέσουμε πως όλα αυτά στις 16 Απριλίου θα βρίσκονται μέσα στο φάκελο που θα υποβάλλετε για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Μπορείτε να μας απαντήσετε πως θα ικανοποιήσετε τις παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 3;

«Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Που ορίζουν την καταλληλόλητα του εδαφικού χώρου για την εγκατάσταση κατασκήνωσης

« Κατάλληλος εδαφικός χώρος είναι εκείνος: α. Που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 τουλάχιστον μέτρων από το όριο εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εγκεκριμένο οικισμό. Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 500 μέτρων από τα όρια οικισμού, εφόσον η χρήση της κατασκήνωσης, είναι συμβατή με το χωροταξικό – Πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής (Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.), ή ελλείψει αυτού με τις γενικότερες κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας»΄

΄Ολοι γνωρίζουμε πως ο χώρος του ΠΙΚΠΑ εφάπτεται στον οικισμό.

Και παρακάτω διαβάζουμε πως κατάλληλος χώρος είναι αυτός

«……….Που είναι απαλλαγμένος από θόρυβο και κάθε άλλου είδους ενόχληση»

Επίσης όλοι γνωρίζουμε πως ο χώρος του ΠΙΚΠΑ βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης.

Τέλος πώς θα ικανοποιηθεί η απαίτηση της νομοθεσίας για ύπαρξη υπόγειας διάβασης η ύπαρξης γέφυρας για την προσέγγιση της θάλασσας αφού οι «κατασκηνώσεις» βρίσκονται δίπλα σε κεντρικό δρόμο;΄

Και όλα αυτά θυμίζω μέχρι τις 16 Απριλίου!

Πολύ ωραίες λοιπόν οι φωτογραφίες και πολύ ελπιδοφόρα η επισκευή των κτιριακών υποδομών του χώρου! Αλλά μόνο με αυτά δεν λειτουργούν κατασκηνώσεις την 1η Ιουνίου(έναρξη κατασκηνωτικής περιόδου)

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας κ. Κύτελη, κ. Χατζηγιάννη κ. Αλεξανδρή!

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ

Με Πυξίδα τον Πολίτη

Related Articles

Back to top button