ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΛΛΑΔΑΛΕΣΒΟΣ

Τελικά αποτελέσματα Νέων Γεωργών στο Βόρειο Αιγαίο – 660 δικαιούχοι – 157 επιλαχόντες -Όλα τα ονόματα

Αποτελέσματα νέου διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού  ελέγχου η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των Νέων Γεωργών. Με βάση αυτά οι τελικοί δικαιούχοι είναι 660 άτομα.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τις θα γίνει με τα 157 άτομα που είναι επιλαχόντες. 157 νέοι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει γεωργική δραστηριότητα εδώ και σχεδόν δυο χρόνια, έχουν κάνει επενδύσεις , έχουν μισθώσει αγροτεμάχια , έχουν αποκτήσει ζωικό κεφάλαιο και μένουν εκτός αν και πληρούν τα κριτήρια επειδή δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι. Το πόσο που απαιτείται είναι γύρω στα 6 εκατ. ευρώ. Ποσό ελάχιστο με βάση το συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος!

Θα υπάρξει κινητοποίηση από Περιφέρεια , Βουλευτές του Βορείου Αιγαίου ώστε να εγκριθούν τελικά οι επιλαχόντες; 

 Η πληρωμή όσων εγκρίθηκαν μετά τη 2η αξιολόγηση θα γίνει αρχές του έτους και θα εισπράξουν το 70% του ποσού που τους έχει εγκριθεί (πόσα 26.250 ευρώ και 28.000 ευρώ) 

«Αποτελέσματα νέου διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, μετά από εξέταση των ενστάσεων και των εν δυνάμει υποψηφίων»

1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 660 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 25.355.000.€.

2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 4 νέους δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 150.000 €.

3. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 157 αιτήσεις.

4. Πίνακα 39 αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση στήριξης. Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας, τα οποία κατά περίπτωση αφορούν: α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης. β. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για την περίπτωση α. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο ενώ για την περίπτωση β. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.

 Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τα αποτελέσματα με βάση τον κωδικό της πρότασης για κάθε όνομα

lesvosnewsnet.gr

Related Articles

Back to top button