ΜΥΤΙΛΗΝΗΥΓΕΙΑ

Σύγχρονος εξοπλισμός στην Εντατική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Τέθηκαν σε λειτουργία αφού προηγήθηκε η εκπαίδευση του προσωπικού (Ιατροί και Νοσηλευτές) της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης από τεχνικό της εταιρείας στον παρακάτω σύγχρονο εξοπλισμό :

  • 2 αναπνευστήρες ενηλίκων- παίδων που υποστηρίζουν τους ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια, για την ΜΕΘ.
  • 1 μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, για την ΜΕΘ.
  • 1 βίντεο λαρυγγοσκόπιο για την ΜΕΘ για την διευκόλυνση της διασωλήνωσης των ασθενών.

Τα παραπάνω είναι δωρεά από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στον οποίο για μια ακόμη φορά ο διοικητής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης εκφράζει θερμές ευχαριστίες: «Με όλα τα παραπάνω αναβαθμίζεται σημαντικά η λειτουργία της Μ.Ε.Θ. που σαφέστατα βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από το Νοσοκομείο μας στους κατοίκους του τόπου μας, τις οποίες και οφείλουμε».

Related Articles

Back to top button