ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΕΣΒΟΣΜΥΤΙΛΗΝΗ

Στη Λέσβο για εργαστήριο η WWF Ελλάς

Το WWF Ελλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ταξιδεύουν μέσα στις επόμενες ημέρες στη Λέσβο για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού εργαστηρίου και τη συγκρότηση ομάδων εργασίας που στόχο έχει να ενισχύσει τη δημόσια συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
Η δράση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων».

Μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (10 και 12/12/2022), την Κοζάνη (26/1) και τη Θεσσαλονίκη (28/1), στα οποία συμμετείχαν συνολικά περί τους 90 ενεργούς πολίτες και εκπροσώπους τοπικών περιβαλλοντικών ομάδων, της επιστημονικής κοινότητας και δημόσιων φορέων, έρχεται η σειρά της Λέσβου. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό εργαστήριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 στον χώρο OpenSpace στη Μυτιλήνη από τις 11 π.μ. μέχρι τις 3 μ.μ.. Για να συμμετάσχετε, χρειάζεται να κάνετε προεγγραφή μέχρι την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 στον παρακάτω σύνδεσμο, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Συνολικά θα διεξαχθούν 5 εργαστήρια σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Το επόμενο εργαστήριο, το οποίο είναι και το τελευταίο, θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης (18/2).

Αντικείμενο των εκπαιδευτικών εργαστηρίων είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής που αφορούν στα περιβαλλοντικά θέματα. Συγκεκριμένα, εθνικές και τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες πολιτών, περισσότερο ή λιγότερο εξοικειωμένες με τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής, θα μπορέσουν μέσω των εργαστηρίων να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αλληλοδιδαχθούν σχετικά με το πώς μπορούν να συμμετάσχουν τεκμηριωμένα και αποτελεσματικά στη διαμόρφωση αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά θέματα που τους αφορούν. Παράλληλα, δημιουργείται μία ομάδα εργασίας, όπου εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών θα συζητήσουν τα εμπόδια που προκύπτουν κατά τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και κατευθύνσεις για την βελτίωση του σχετικού θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου για τη δημόσια συμμετοχή στα περιβαλλοντικά θέματα.

Related Articles

Back to top button