ΛΕΣΒΟΣΜΥΤΙΛΗΝΗΤΟΠΙΚΑ

Στα χέρια του Δήμου η εκμετάλλευση του Γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου αποδέχθηκε την πρόταση της Δυτικής Λέσβου

Μετά τη (θετική) γνωμοδότηση της ΡΑΕ επί της δεσμευτικής προσφοράς του Δήμου Δυτικής Λέσβου για το δικαίωμα εκμετάλλευσης του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου στις 14 Νοεμβρίου  ακολούθησε χθες και η σχετική αποδοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εγκρίνει ουσιαστικά την πρόταση του Δήμου.

Βάσει αυτής της εξέλιξης, ο Δήμος καταφέρνει λοιπόν μετά τις ιαματικές Πηγές του Πολιχνίτου, να ανακτήσει το δικαίωμα και στην εκμετάλλευση και διαχείριση του βεβαιωμένου, τοπικού ενδιαφέροντος, Γεωθερμικού Πεδίου του Πολιχνίτου για δράσεις όπως η τηλεθέρμανση ή τα θερμοκήπια.

ΠΗΓΗ:stonisi

Related Articles

Back to top button