ΜΥΤΙΛΗΝΗΥΓΕΙΑ

Προσαρμογή λειτουργίας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα

Σύμφωνα με τις νέες επικαιροποιημένες οδηγίες του  Υπουργείου Υγείας  και αφού ελήφθησαν υπόψιν τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα για την Covid-19, και την ανάγκη για σωστή και ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από όλο το φάσμα των λοιπών νοσημάτων, καθίσταται απαραίτητη η προσαρμογή λειτουργίας του Νοσοκομείου μας στα νέα δεδομένα.

Στόχος μας είναι η αναδιάταξη χώρων και ανθρώπινων πόρων για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των μη Covid  περιστατικών και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η σωστή και ολοκληρωμένη περίθαλψη των νοσηλευόμενων ασθενών με Covid-19.

Για την επίτευξη του ως άνω στόχου επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:

  • Ασθενείς Covid που χρήζουν ειδικής θεραπείας, νοσηλεύονται σε κλινική Covid.
  • Σε περίπτωση που ασθενής είναι μεν θετικός για τον SARS-CoV-2  αλλά δεν έχει κλινικά και εργαστηριακά  ευρήματα συμβατά με νόσο COVID-19 ή έχει αλλά είναι εξαιρετικά ήπια και δεν χρήζει ειδικής θεραπείας  τότε δεν μεταφέρεται σε Κλινική COVID  αλλά παραμένει στην Κλινική του (Καρδιολογική, Παθολογική , Ορθοπεδική, Χειρουργική κλπ).
  • Σε περίπτωση ανίχνευσης περισσοτέρων του ενός κρουσμάτων στην ίδια Κλινική, επιτρέπεται η συννοσηλεία τους στον θάλαμο απομόνωσης (cohorting).
  • Οι ασθενείς με ήπια λοίμωξη  SARS-CoV-2 , που δεν χρήζουν θεραπείας και νοσηλεύονται στον θάλαμο απομόνωσης της κλινικής αλλά είναι υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο COVID-19  μπορεί να τους χορηγηθεί πρώιμη προληπτική θεραπεία εντός του θαλάμου απόμόνωσης όπου νοσηλεύονται και χωρίς να μεταφερθούν σε κλινική COVID.
  • Σε περίπτωση που έχει προγραμματιστεί τακτικό χειρουργείο και ο ασθενής εμφανίσει θετικό εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2  χωρίς συμπτώματα ή εργαστηριακά ευρήματα νόσου Covid-19 , το χειρουργείο αναπρογραμματίζεται και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του τηρώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
  • Τα επείγοντα χειρουργεία σε ασθενείς με θετικό εργαστηριακό έλεγχο για   SARS-CoV-2  δεν αναβάλλονται αλλά διενεργούνται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου.
  • Ασθενείς που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, θα πρέπει να αναφέρουν αν παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, ώστε να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα (παροχή μάσκας, ειδικός χώρος αναμονής-εξέτασης).
  • Εξωτερικοί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και δεν δύνανται να λάβουν δια του στόματος αντιϊκή αγωγή, αλλά χρειάζονται πρώιμη (προφυλακτική) θεραπεία με ενδοφλέβια αγωγή,  δύνανται να την λαμβάνουν στο Νοσοκομείο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Οι ασθενείς με ήπιες εκδηλώσεις οξείας αναπνευστικής λοίμωξης, παρακαλούνται να παραμένουν σπίτι τους και να επικοινωνούν με τον προσωπικό ιατρό τους, ώστε το Νοσοκομείο να παραμείνει επικεντρωμένο στην αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών που θα χρήζουν ειδική εκτίμηση και νοσηλεία

lesvosnewsnet.gr

Related Articles

Back to top button