ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & Δ.Ε Λ.
ΘΕΡΜΗΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

 • Νο 51, ενημερώνει ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων των ωφελούμενων στην
  Δ.Ε Μυτιλήνης και στην Δ.Ε Λ. Θερμής και του όγκου των τροφίμων που παραλαμβάνουν οι
  ωφελούμενοι, θα δοθεί παράταση διανομών για δυο επιπλέον ημέρες.
  Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι θα παραλαμβάνουν και την ΠΕΜΠΤΗ 19-10-2023 από 09:00
  έως 13:30 και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-10-203 από 09:00 έως 13:30.
  Λόγω της ανωτέρω παράτασης οι παρακάτω Δημοτικές Ενότητες θα παραλάβουν σε νέες
  ημερομηνίες:
 1. Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-10-2023 από 09:00 έως 13:30
 2. Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-10-2023 από 09:00 έως 13:30
  Ωφελούμενοι ΚΕΑ- ΤΕΒΑ των παραπάνω ενοτήτων θα ενημερωθούν και προσωπικά με
  ηλεκτρονικό μήνυμα για τις νέες ημερομηνίες παραλαβής.
  Οι υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες που δεν έχουν ακόμη παραλάβει τρόφιμα, θα
  παραλάβουν στην αρχικές ημερομηνίες παραλαβής που έχουν ανακοινωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Προγραμμάτων
Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 5 και στα τηλέφωνα: 22510
40689 & 22510 46135.

Related Articles

Back to top button