ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣΛΕΣΒΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμειναν οι ίδιοι αντιδήμαρχοι στη δυτική Λέσβο

Σε εσωτερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων αρκέστηκε ο Ταξιάρχης Βέρρος

Με το ίδιο σχήμα των αντιδημάρχων θα πορευτεί ο δήμαρχος δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος καθώς ανακοινώθηκε η σύνθεση της δημοτικής αρχής. Η μοναδική ανακατάταξη είναι στις αρμοδιότητες του Κώστα Πάππου που αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Οικονομικών και του Ιορδάνη Ιορδάνου που αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αναλυτικά οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες έχουν ως εξής:

  • Ο Μιχάλης Ρούσσης ορίζεται Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
  • Ο Κωνσταντίνος Πάππος αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & του Γραφείου Κίνησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
  • Ο Ιορδάνης Ιορδάνου αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Ο Ανδρέας Αξής αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας.
  • Η Ασανούλα Γιαννή Κοκκινέλλη ορίζεται Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, και Τμήματος Καθαριότητας- Αποκομιδής και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Πρόεδρος επιτροπής Ποιότητας ζωής.
  • Ο Γεώργιος Αλάνης ορίζεται Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
  • Η Ζαχαρούλα Ιωακείμ ορίζεται καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Ισότητας των Φύλων και Διά Βίου Μάθησης.
  • Η Αφροδίτη Βατή Μαριόλα ορίζεται καθ΄ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων.
  • Η Ιωάννα Κατανάκη ορίζεται Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας.

Related Articles

Back to top button