ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΜΥΤΙΛΗΝΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα στη Μυτιλήνη Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση

«Ποιος είναι ο ρόλος των μεσολαβητών στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα;»

Ποιο είναι το βάρος της μεσολάβησης στην διακυβέρνηση της μετανάστευσης; Ποιος είναι ο ρόλος των μεσολαβητών στην επικοινωνία, πολιτισμική διάδραση και πολιτική διαπραγμάτευση των αιτούντων  άσυλο και προσφύγων με τους ανθρωπιστικούς δρώντες, τους  κρατικούς λειτουργούς και τους εντόπιους στα πεδία του ασύλου, της ιατρικής προστασίας, της στέγασης ή της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες; Σε ποιο βαθμό και σε ποια κατεύθυνση οι μεσολαβητές επηρεάζουν την ανθρωπιστική διαχείριση;

Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που θα συζητηθούν στη διάρκεια της τριήμερης επιστημονικής συνάντησης με θέμα ‘Mediation in Migration Governance: The Multiple Facets of Protection’. Η συνάντηση διοργανώνεται από το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο στο πλαίσιο δύο ερευνητικών εγχειρημάτων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο Advancing Alternative Migration Governance (AdMiGov) H2020 και το Ερευνητικό Έργο HUMANcITY  (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) και πραγματοποιείται από σήμερα 8 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου, στη Μυτιλήνη, Λόφο Πανεπιστημίου, αμφιθέατρο Γεωγραφίας.

Η συνάντηση έχει ως θέμα τις πολλαπλές διαστάσεις της προστασίας στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής διακυβέρνησης. Υιοθετεί μια συγκριτική σκοπιά για να μελετήσει την προστασία στην πράξη, αφενός στο εσωτερικό της ίδιας χώρας στη Λέσβο και την Αθήνα (Ελλάδα), αφετέρου ανάμεσα σε χώρες που έχουν υπογράψει τα διεθνή πρωτόκολλα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και χώρες όπως η Τουρκία και ο Λίβανος που δρουν με βάση διαφορετικά θεσμικά/νομικά καθεστώτα προστασίας τα οποία συνδυάζονται με ποικίλες τοπικές πρακτικές (όπως για παράδειγμα η «φιλοξενία»).

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα εξεταστούν οι διαφορετικές πρακτικές (δια)μεσολάβησης των ανθρωπιστικών δρώντων, της ελληνικής πολιτείας και των μεταναστευτικών συλλογικοτήτων από το 2015 έως σήμερα. Επίσης, η θέση της διαμεσολάβησης στις πρακτικές και τα δίκτυα που συνδέουν τους αιτούντες άσυλο  με το ελληνικό κράτος και την κοινωνία. Οι μηχανισμοί της ανθρωπιστικής διακυβέρνησης και οι ωσμώσεις τους με τις τοπικές κοινωνίες διερευνώνται σε τρεις γεωγραφικές βαθμίδες που παραπέμπουν σε τρεις διαφορετικές φάσεις του μεταναστευτικού ταξιδιού στην ελληνική επικράτεια: έναν οικισμό πρώτης υποδοχής, τη Σκάλα Συκαμνιάς στη Λέσβο, μια συνοριακή πόλη, τη Μυτιλήνη και την ελληνική πρωτεύουσα, την Αθήνα. Στρέφοντας ειδικότερα τον ερευνητικό φακό στα διαφορετικά μοντέλα εγκατάστασης των νεοεισερχόμενων προσφύγων και μεταναστών καταγράφονται οι διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις αυτών των μοντέλων σε όλους τους συντελεστές.

Οι εισηγήσεις της συνάντησης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συνθήκη της πανδημίας του Covid-19 και πώς αυτή επηρέασε την υλοποίηση των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων και την παροχή προστασίας.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα διεξαχθούν δύο στρογγυλά τραπέζια στα οποία θα συνομιλήσουν στελέχη διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι ανθρωπιστικών εγχειρημάτων και μεταναστευτικών συλλογικοτήτων. Οι συνομιλητές/ριες θα αναφερθούν  στην εμπειρία τους στο πεδίο και στις διαφορετικές πρακτικές (δια)μεσολάβησης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών δράσεων.

stonisi.gr

Related Articles

Back to top button