ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ

Ξεκίνησε η διανομή τροφίμων από την Περιφέρεια σε 1.100 δικαιούχους

Ωφελούμενοι είναι ευάλωτα άτομα και οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια: μονοπρόσωπα νοικοκυριά έως 5.000 ευρώ και Οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος.

Η διανομή πραγματοποιείται στο χώρο του ΚΤΕΟ- Λαρισαίες Πέτρες από τις 9:30-13:30 μμ μέχρι την Παρασκευή 16.12.2022. Αν υπάρξουν λόγοι αδυναμίας παραλαβής των τροφίμων ως την Παρασκευή, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 2251-3-53916.

Related Articles

Back to top button