ΕΛΛΑΔΑΕΡΓΑΣΙΑΛΕΣΒΟΣ

Να δοθεί παράταση στην απογραφή των εργαζομένων για την ψηφιακή κάρτα ζητά το Επιμελητήριο

Παρατίθεται η επιστολή:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως ήδη γνωρίζετε από 1η Νοεμβρίου 2022 έχει ξεκινήσει η απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας για το σύνολο των εργαζομένων τους, με καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας την 30η Νοεμβρίου 2022.

Στο πλαίσιο της απογραφικής διαδικασίας, οι εργοδότες οφείλουν να δηλώνουν για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησής τους, τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο είτε ως μεταβαλλόμενο ανά ημέρα. Με τη διαδικασία αυτή αντικαθίσταται η δήλωση του ωραρίου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που γίνεται σήμερα με μορφή κειμένου ή επισυναπτόμενων αρχείων, από τη νέα ψηφιακή διαδικασία.

Η χειροκίνητη καταχώρηση του εβδομαδιαίου ωραρίου απασχόλησης με ριζικές αλλαγές στην υποβολή του τρόπου κατάθεσης του πίνακα προσωπικού και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, δημιουργεί επιπλέον γραφειοκρατία και αδυναμία στους λογιστές να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στη νέα διαδικασία, δεδομένου ότι το διάστημα για την ολοκλήρωση της απογραφής των εργαζομένων είναι πολύ σύντομο και η εν λόγω διαδικασία έρχεται να προστεθεί στην σωρεία των δηλωτικών υποχρεώσεων που αφορούν τον κλάδο και πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.

Κύριε Υπουργέ,

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λέσβου, θεωρεί αναγκαία την παράταση της συγκεκριμένης υποχρέωσης, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023, λόγω και των λοιπών υποχρεώσεων που λήγουν με την εκπνοή του έτους αλλά και του όγκου εργασιών των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια των εορτών. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρξει ειδική ενημέρωση τόσο με στοχευμένα σεμινάρια – ημερίδες όσο και με την παραγωγή τηλεοπτικών spot για την ενημέρωση των επιχειρήσεων (εργοδοτών και εργαζομένων) για τα επόμενα στάδια της εφαρμογής τους Μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Τέλος, θα θέλαμε να σας προτείνουμε την Εξάμηνη Πιλοτική Εφαρμογή του Μέτρου, έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο αυτό εγχείρημα που θα ωφελήσει τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά θα προστατέψει και από την αποφυγή λαθών, ώστε σε αυτή την δύσκολη συγκυρία να μην επιβαρυνθούν άλλο οι επιχειρήσεις από τα πλέον δυσβάσταχτα κόστη που σηκώνουν το τελευταίο διάστημα.

Με τη βεβαιότητα ότι θα επιδείξετε την δέουσα αποφασιστικότητα για να επιλυθεί με θετικό τρόπο το πρόβλημα αυτό, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λέσβου παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενέργεια χρειαστεί.»

Related Articles

Back to top button