ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μηδενικός ΦΠΑ για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού έως το τέλος του 2023

Τροπολογία που προβλέπει την υπαγωγή κατ’ εξαίρεση σε μηδενικό συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των εμβολίων κατά του κορωνοϊού που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατέθηκε στη Βουλή.

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. ΙΑ του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248), περί των συντελεστών του φόρου, ώστε, κατ’ εξαίρεση, για τα εμβόλια της ΔΚ ΕΧ 3002 κατά του κορωνοϊού COVID -19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντελεστής του φόρου να ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%), έως και τις 31.12.2023. Η ισχύς της προτεινόμενης διάταξης αρχίζει από την 1η.1.2023.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19 αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης και προστασίας του πληθυσμού από την πανδημία, στην αναχαίτιση των συνεπειών της οποίας αναμένεται να συμβάλει η προτεινόμενη διάταξη.

Related Articles

Back to top button