ΜΥΤΙΛΗΝΗΥΓΕΙΑ

«Μεγαλώνει» το νοσοκομείο Μυτιλήνης

Νέες ιατρικές ειδικότητες εντάσσονται στο οργανόγραμμα

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν πριν από λίγη ώρα το Δ.Σ. και ο διοικητής του Νοσοκομείου Μυτιλήνη κάνουν γνωστό πως εγκρίθηκε η τροποποίηση του οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου, από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών.

Ο υφιστάμενος οργανισμός του Νοσοκομείου είχε καταρτιστεί το 1986 και από τότε είχαν γίνει μικρές βελτιώσεις. Η αναμόρφωση του οργανισμού επιτρέπει την ένταξη στο δυναμικό του νοσοκομείου περισσότερων γιατρών και νοσηλευτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η τροποποίηση του οργανισμού αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα του νοσοκομείου, καθώς ο υφιστάμενος υπήρχε από το 2012. Στον νέο οργανισμό περιλαμβάνονται ιατρικές μονάδες που ήδη είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν στο Νοσοκομείο μας αλλά δεν είχε αποτυπωθεί η οργανική τους υπόσταση. Ανοίγεται, έτσι, ο δρόμος για την περαιτέρω ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους του ακριτικού νησιού μας με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία.

Τα κυριότερα σημεία που αφορά η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι :

    Αύξηση των κλινών από 250 σε 299, γεγονός που θα επιτρέψει τη σύσταση νέων τμημάτων, που μέχρι σήμερα λόγω του αριθμού των κλινών δεν ήταν δυνατό να ζητηθούν.
    Ένταξη εννέα ειδικών μονάδων στο πλαίσιο ιατρικών τμημάτων (εκ των οποίων κάποια λειτουργούσαν χωρίς να έχουν αποτυπωθεί το 2012 στον Οργανισμό), όπως : Αιματολογίας, Ογκολογίας, Λοιμώξεων, Αιμοδυναμικό, Νεογνολογικό, Μεταναισθητικής Φροντίδας – ΜΜΑΦ, Αυξημένης Φροντίδας, Σύσταση αυτόνομης Μονάδας Ύπνου,

Η ένταξη των ανωτέρω μονάδων στον νέο οργανισμό θα επιτρέψει α) την αύξηση του αριθμού των προβλεπόμενων μόνιμων θέσεων ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού β) την έγκριση επιχορηγήσεων για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου μας».

stonisi.gr

Related Articles

Back to top button