ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΛΕΣΒΟΣΜΥΤΙΛΗΝΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κάτι δεν πάει με τις πληρωμές στο Δήμο Δυτικής Λέσβου! – Τι αναφέρει ο Ν. Χήρας

  Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου στις  24-1-2023 μεταξύ των θεμάτων συζήτησης και λήψη απόφασης περί αυτών,  ήταν  και το θέμα ορισμού δικηγόρου σε αγωγή χρέους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΗΧΩ  Α.Ε. με έδρα τη Μυτιλήνη κατά του Δήμου Δυτικής Λέσβου για χρέος  ποσού 31.964.40 € που προήλθε από επαγγελματική δραστηριότητα της ανωτέρω επιχείρησης στον Δήμο Δυτικής Λέσβου και αφορά έξοδα ηχητικής κάλυψης θεατρικών μουσικών παραστάσεων και δρώμενα για το πολιτιστικό καλοκαίρι 2022 του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Με απόφαση  Δημάρχου έγινε απευθείας ανάθεση των παραπάνω εργασιών στην εταιρία Η Χ Ω  Α.Ε .

Η εταιρία ΗΧΩ παρείχε ηχητική κάλυψη σε δεκαπέντε (15) περίπου σημεία του Δήμου μας έναντι του ποσού των  31.964,40 €  και αφού  εκδόθηκε το αριθ. 139/07-9-22 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών,   μαζί με άλλα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο  Δήμο για την πληρωμή.

Η πληρωμή ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί,   με αποτέλεσμα η εταιρία ΗΧΩ Α.Ε να στραφεί με αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης κατά του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ζητώντας την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής εντόκως όπως ισχυρίζεται κατά την άποψή της σύμφωνα με διατάξεις νόμου.

Ρωτάμε λοιπόν , εάν πράγματι αληθεύουν όλα τα παραπάνω  γιατί ο Δήμος  δεν εκπλήρωσε την οικονομική  υποχρέωση που είχε ,  ποιός ευθύνεται για την μη συνεπή υποχρέωση του Δήμου απέναντι στην εταιρία και γιατί ο Δήμος να επιβαρυνθεί και τους τόκους σε περίπτωση που   το αποτέλεσμα της αγωγής  δικαιώσει την εταιρία.        

  Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την μη καταβολή των  ενοικίων του κτιρίου( δύο ορόφων ) της πρώην εφορίας Καλλονής όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου ,  για μισθώματα από τον  Νοέμβριο 2020 έως και  τον Ιούλιο 2021 .

Ο Δήμος οφείλει τα μισθώματα εννέα  μηνών συνολικού ποσού 17.100 €   και για αυτό υπάρχει αγωγή των ιδιοκτητών κατά του Δήμου.

  Η συζήτηση της παραπάνω αγωγής ορίστηκε από το   Πρωτοδικείο Μυτιλήνης στις 24-3-2023. 

   Κάτι δεν πάει καλά κ. Δήμαρχε στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και οι πολίτες δεν έχουν καμία ευθύνη  ώστε να χρεώνονται τα λάθη της λειτουργίας σας και να επιβαρύνονται ακόμη και οικονομικά από δικαστικά έξοδα και τόκους από αγωγές.

   ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΓΩΓΕΣ.

    ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

         Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

      ΧΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Related Articles

Back to top button