ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΜΥΤΙΛΗΝΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β.ΑΙΓΑΙΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Μυτιλήνης: Ευχαριστήριο Προέδρου ΔΣ σε ΔΕΥΑΛ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου της 13 ης Φεβρουαρίου
2022 από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Φλώρο και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κο Μαραμπούτη για θέματα
της Διαδημοτικής Επιχείρησης, ο τελευταίος μου απέστειλε την με αρ.πρωτ.1801/15-2-2023 επιστολή του με θέμα «Ενημέρωση – Διευκρίνιση επί του θέματος Τιμολογιακής Πολιτικής», η οποία παρατίθεται αυτούσια και έχει ως εξής:

ΑΠ 1801/ΔΕΥΑΛ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μυτιλήνη 15-02-2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΤΛ 4412
ΛΕΣΒΟΥ
Τ.Π.Δ./νση : Ελ.Βενιζέλου 13-17
Ταχ.Κωδ. : 811 32 Μυτιλήνη
Πληροφορίες : Μιχάλης Μαραμπούτης
Τηλέφωνο : 2251025540 εσωτ. 106
FAX : 2251040121
email : mmaraboutis@deyamyt.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝ : Πρόεδρο Δευα Λέσβου
Γενική Διευθύντρια

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση -Διευκρίνηση επί του θέματος Τιμολογιακής -Πολιτικής

Κύριε Πρόεδρε , αφού λάβαμε υπόψη μας τις επισημάνσεις των μελών του ΔΣ σχετικά με το θέμα
που συζητήθηκε , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα και
αφορούσαν τιμολογιακή πολιτική της Δευαλ έτους 2023 .
Θα σας παρακαλούσα και σεις με την σειρά σας να προβείτε στην ενημέρωση του κ. Δημάρχου.
Η υπηρεσία για τον λόγο ότι προχωρά σε ενιαίες τιμολογήσεις σε όλο το νησί δεν ξεχωρίζει την
δυτική από την ανατολική Λέσβο κατά τον υπολογισμό χρηματοοικονομικού κόστους προκειμένου να
θεσπίσει την τιμολογιακή της πολιτική, αλλά ούτε είναι εφικτό να υπάρξει διαφορετική τιμολόγηση σε 74 δημοτικές και τοπικές ενότητες.
Αναφερθήκαμε βέβαια χτες σε ποσοστά σύμφωνα με την εμπειρία μας και σήμερα σας
ενημερώνουμε και γραπτώς ότι η αναλογία εσόδων στο έτος 2022 ήταν 60,69% για τον Δήμο Μυτιλήνης και
39,31% για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου βεβαιωμένα έσοδα έτους 2022 προ ΦΠΑ.
Σε σύνολο βεβαιωμένων εσόδων προ φπα 8.133.196,52€ ισχύει η ποσοστιαία αναλογία όπως
αναφέρεται παραπάνω.
Κύριε Πρόεδρε σχετικά με το τιμολόγιο χρεώσεων κατανάλωσης της ΕΥΔΑΠ που αναφέρατε,
ομολογώ ότι αιφνιδιάστηκα με το παράδειγμα σας το οποίο όμως εκείνη την στιγμή ήταν αδύνατο να
απαντήσω διότι δεν είχα εικόνα . Κατά την προσεκτική όμως ανάγνωση διαπίστωσα ότι αναφερθήκατε
λανθασμένα ,διότι τα ποσά που διαβάζατε αντιστοιχούσαν σε τιμές ανα κυβικό και όχι τιμή παγίου, που
σημαίνει φυσικά ότι δεν υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά τιμής όπως αναφέρθηκε .
Θέλουμε να πιστεύουμε όμως ότι δημιούργησε αρνητικό κλίμα στο σώμα και καλό θα ήταν με μία
διευκρινιστική δήλωση σας , εφόσον το επιθυμείτε και αφού ενημερωθεί και ο κος Δήμαρχος να διορθωθεί
, για να μην μείνουνε με την αίσθηση οι κ.σύμβουλοι ότι έχουμε πιο ακριβό “νερό” από την Αθήνα .
Ενδεικτικά σας αναφέρω την κάτωθι τιμολογιακή πολιτική και θα σας γράψω παράδειγμα
κατανάλωσης.

ΕΥΔΑΠ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0-5 κ.μ. 0,35 €/κ.μ. 0-5 κ.μ. 0 €/κ.μ.
5-20 κ.μ. 0,64 €/κ.μ. 5-9 κ.μ. 0 €/κ.μ.
20-27 κ.μ. 1,83 €/κ.μ. 10-30 κ.μ. 0,90 €/κ.μ.
Άνω των 35 κ.μ. 3,2 €/κ.μ. 31-60 κ.μ. 1,30 €/κ.μ.

61-80 κ.μ. 1,85 €/κ.μ.

Πάγιο σε 2 κλίμακες < 30 κ.μ. 3€ Πάγιο 17,00€ με 9 κ.μ. δωρεάν
> 30 κ.μ. 3€
Αποχέτευση 75 % Αποχέτευση 50%

Για 9 κ.μ. κατανάλωση ανά τρίμηνο
ΕΥΔΑΠ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

13,00€/τριμ. 17,00€/τριμ.

Για 31 κ.μ. χαμηλή κατανάλωση
ΕΥΔΑΠ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

66,20€/τριμ. 52,37€/τριμ.

Για 51 κ.μ. μέση συνήθης κατανάλωση
ΕΥΔΑΠ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

178,22€/τριμ. 95,92€/τριμ. **

Η αξία των παραπάνω κυβικών κατανάλωσης για τις λοιπές Δ.Ενότητες είναι κατά πολύ μικρότερη.

Επίσης σας αναφέρουμε την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Κερκύρας , ενός Δήμου παρόμοιου με του
δικού μας με την διαφορά ότι τουριστικά είναι από τους πρώτους στην χώρα, που σημαίνει μεγάλη
επισκεψιμότητα – μεγαλύτερος τζίρος και ακριβότερη από μας.

Πάγιο 18,25€/τρίμηνο
Κλίμακα 0-12 0€
13-25 1,185€
26-50 1,35€

51-75 1,80€
76-100 2,735€
101-500 3,30€

Κλείνοντας διαπίστωσα ότι δεν σταθήκατε καθόλου στις υποχρεώσεις του Δήμου βάσει του Ν.
Καλλικράτη προς την ΔΕΥΑ όταν αναφερθήκαμε , ούτε δόθηκε η απαραίτητη σημασία στα κόστη που
αναφέρθηκαν για την εξασφάλιση της λειτουργίας μας ανά έτος.
Ενδεικτικά πάλι σας τα αναφέρω, όχι για να αλλάξει η απόφαση καταψήφισης των νέων τιμών που
ήταν αναμενόμενη , αλλά για να μένει καταγεγραμμένη η δυσκολία αντιμετώπισης της υπέρογκης αύξησης
του κόστους της επιχείρησης.

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2022
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2022 ~ 3.800.000,00 €
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2022 ~ 2.050.000,00 €
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜ. ~ 1.665.000,00 €
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ και ΠΑΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ~ 300.000,00 €
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ~ 1.135.000,00 €
ΥΛΙΚΑ ~ 200.000,00 €
ΔΑΝΕΙΟ τπ&δ ~ 265.000,00 €

Είμαστε στην διάθεση σας για όποια πληροφορία χρειαστείτε.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Μαραμπούτη για την πληρέστατη επιστολή του
σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας του και ειδικά για την λογική τιμολογιακή
πολιτική που ακολουθεί η ΔΕΥΑΛ στις χρεώσεις των καταναλώσεων νερού των
δημοτών – καταναλωτών της Δ.Ε. Μυτιλήνης συγκρινόμενες μάλιστα με εκείνες
των Αθηνών (ΕΥΔΑΠ) και της ΔΕΥΑ Κερκύρας που αποτελεί μια αντίστοιχη με την
Μυτιλήνη νησιωτική περιοχή. Είμαι βέβαιος, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και τα
άξια στελέχη και το προσωπικό της ΔΕΥΑΛ, θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση ακόμη καλύτερων και συμφερότερων

υπηρεσιών προς τους δημότες του νησιού μας και ειδικά του Δήμου Μυτιλήνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Related Articles

Back to top button