ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΛΕΣΒΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΠΙΚΑ

Ανοιχτή συζήτηση για το Leader της Π.Ε. Λέσβου για την προγραμματική περίοδο 2023-2027

«Σχεδιασμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων για την Περιφερειακή Ενότητα ΛΕΣΒΟΥ» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2023-2027.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης σχεδιάζει και θα υποβάλλει προς έγκριση Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου για την περίοδο 2021-2027. Η ΕΤΑΛ Α.Ε., σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Περιφερειακό Παράρτημα Αιγαίου, σας καλούμε να συμμετέχετε σε μια ανοικτή συζήτηση, την Παρασκευή, 16.12.2022 και ώρα 18:00, στο Επιμελητήριο Λέσβου (αίθουσα συνεδρίων 1ος όροφος) όπου θα καταγραφούν σκέψεις, απόψεις, θέσεις και προτάσεις.

Η νέα Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική LEADER για τη Λέσβο, θα χρηματοδοτείται από 3 Προγράμματα.

1. “LEADER ΓΕΩΡΓΙΑΣ” – CLLD/LEADER στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. (Ταμείο Ε.Ε. ΕΓΤΕ)

2. “LEADER ΠΕΠ” – ΤΑΠΤΟΚ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021 – 2027», Προτεραιότητα 6 «Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών», Ειδικός Στόχος 5.ii – Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών (Ταμεία Ε.Ε. ΕΤΠΑ & ΕΚΤ+)

3. “LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ” – CLLD/LEADER στο πλαίσιο του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021 – 2027, προτεραιότητα του Ε.Τ.Θ.Α.Υ.: «3. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε παράκτιες και εσωτερικές περιοχές» συνδέεται με τον ειδικό στόχο 3.1 όπως αυτός έχουν οριστεί βάσει του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2021/1139 του Ταμείου. Ειδικός Στόχος 3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. (Ταμείο Ε.Ε. ΕΤΘΑΥ)

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε συνεκτικές περιοχές που έχουν ειδικά χαρακτηριστικά όπως ορεινές, αγροτικές, μειονεκτικές και νησιωτικές, σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε. Υπενθυμίζουμε ότι, μεταξύ άλλων κριτηρίων, λόγω της τεκμηρίωσης μιας συνεκτικής περιοχής – Π.Ε. Λέσβου, από την περίοδο του LEADER I (1992) έως και σήμερα έχουν υλοποιηθεί ή ενταχθεί πάνω από 600 ιδιωτικά/δημόσια έργα συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης πλέον των 75 εκ. ευρώ υπό την διαχείριση της ΟΤΔ της ΕΤΑΛ Α.Ε. καθιστώντας τη Λέσβο μια σημαντική περιοχή για την εφαρμογή LEADER στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Με δεδομένη την βαρύτητα που αποδίδει η Κοινή Γεωργική Πολιτική και τα λοιπά Ταμεία της Ε.Ε. σε θέματα καταπολέμησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, την έμφαση στην υποστήριξη δράσεων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θεωρούμε τη συζήτηση μαζί σας για την από κάτω προς τα πάνω αναγνώριση αναγκών ιδιαίτερα σημαντική.

Η συζήτηση μας θα εξελιχθεί στους παρακάτω θεματικούς στόχους, κυρίως στους 1, 2 & 7:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Ενίσχυση της διαφοροποίηση της οικονομίας (μεταποίηση και αγροδιατροφή) 2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής 3. Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων 4. Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και ευάλωτων ομάδων 5. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 6. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος 7. Ανάπτυξη της δικτύωσης, της συνεργασίας και της καινοτομία

Η γνώση σας, οι δράσεις σας και οι προτάσεις σας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού και για κοινωνικές ενέργειες και ανάγκες είναι πολύτιμες, και ο σχεδιασμός μαζί σας και η καταγραφή προτεραιοτήτων για τη νέα περίοδο αποτελεί για εμάς βασική αρχή και αξία. Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Μπορείτε να συμμετάσχετε και μέσω τηλεδιάσκεψης – ZOOM https://us02web.zoom.us/j/6945393400?pwd=dXhPV25rangvcDBZdjdTQmVPd1pvdz09 Meeting ID: 694 539 3400, Passcode: 101010

Ημερομηνία Εκδήλωσης:

16/12/2022 – 18:00

Μοιράσου το άρθρο!

ΠΗΓΗ: lesvosnews.net

Related Articles

Back to top button