ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΜΥΤΙΛΗΝΗ

Αγορά Μιχαλέλειου Οίκου Ευγηρίας

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 π.μ., στο Συμβολαιογραφείο Πολιχνίτου, θα υπογραφούν τα συμβόλαια αγοράς του οικοπέδου του Μιχαλέλειου Οίκου Ευγηρίας από το Δήμο Μυτιλήνης, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρακαλούμε για την προσέλευσή σας.

Related Articles

Back to top button