ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΛΕΣΒΟΣ

Έτοιμα για χρήση τα ανακατασκευασμένα γήπεδα ποδοσφαίρου σε Παρακοίλα και Ανεμώτια

Δύο ακόμα γήπεδα ποδοσφαίρου με σύγχρονο τεχνητό πλαστικό τάπητα, περίφραξη αλλά και ηλεκτροφωτισμό παραδίδονται σε χρήση, με την ολοκλήρωση των εργασιών στο γήπεδο Παρακοίλων και στο γήπεδο Ανεμώτιας

Στο γήπεδο Παρακοίλων, το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με μελέτη-δημοπράτηση-επίβλεψη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Πέραν των εργασιών για την εγκατάσταση πλαστικού τάπητα, φωτισμού και κατασκευής νέας περίφραξης, με συμπληρωματική μελέτη θα γίνει επισκευή των αποδυτηρίων, των κερκίδων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Στο γήπεδο της Ανεμώτιας, το έργο χρηματοδοτήθηκε και αυτό από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με μελέτη-δημοπράτηση και επίβλεψη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

lesvospost.com

Related Articles

Back to top button