ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Έδωσε το ΟΚ το Ελεγκτικό Συνέδριο για την υπογραφή της σύμβασης

Ξεκινά ο δρόμος Καλλονής – Πέτρας

Το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από συνεδρίαση του, αποφαίνεται ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ για την κατασκευή του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ» Α΄Φάση».  

Η πάρεδρος του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ευπραξία Δημολιού, εισηγήθηκε ότι πρέπει να γίνουν δεκτές η κρινόμενη προσφυγή ανάκλησης και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση, να ανακληθεί η 85/2022 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου και να γίνει δεκτό ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης υπό τους προαναφερθέντες όρους. 

Έτσι με την απόφαση με Αρ. 592/2022 του το Ελεγκτικό Συνέδριο, δίνει το «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης για ένα πολύ σημαντικό έργο του νησιού , αυτό του οδικού άξονα Καλλονής -Πέτρας , που επιτέλους μετά από τα εμπόδια και τις εκκρεμότητες που προέκυψαν στον προσυμβατικό έλεγχο , είναι έτοιμο να ξεκινήσει . 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στην απόφασή του αναφέρει ότι δέχεται την από 24.2.2022 (με ΑΒΔ 1987/2022) προσφυγή ανάκλησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.  

Ανακαλεί την προσβαλλόμενη 85/2022 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου) και της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ για την κατασκευή του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ» Α΄ Φάση υπό τους κάτωθι όρους: α) της ενσωμάτωσης στην κατακυρωτική απόφαση και στο σχέδιο σύμβασης της τροποποιημένης προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, όπως προκύπτει από την εγκεκριμένη οριστική μελέτη αυτού με τη νέα χάραξη, και την εφαρμογή επ΄αυτής του ποσοστού έκπτωσης της αναδόχου, β) της συμπερίληψης και του τμήματος της επαναχάραξης στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και γ) της κήρυξης τυχόν απαιτούμενων απαλλοτριώσεων για την περιοχή της επαναχάραξης. 

Έτσι «τέλος καλό όλα καλά» και τώρα αναμένονται οι …μπουλτόζες να αναλάβουν δράση.  

Related Articles

Back to top button